Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen vaatii yrityksiltä ja työntekijöiltä liian paljon. Järjestäytymättömät työnantajat ja työntekijät on saatava paikallisen sopimisen piiriin myös kilpailukyvyn kannalta. Järjestäytymättömillä työntekijöillä tulee olla tasapuolinen mahdollisuus vaikuttaa paikallisen sopimisen sisältöön kun liittoon kuuluvillakin.

Nykyjärjestelmässä liitto valtuuttaa luottamusmiehen tekemään puolestaan paikallisen sopimuksen. Luottamusmies vaaliin voivat osallistua vain liittoon kuuluvat työntekijät. Näin ollen järjestäytymättömillä työntekijöillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa paikallisen sopimuksen sisältöön. Lisäksi on paljon yrityksiä joissa ei ole ollenkaan liittoon kuuluvia työntekijöitä. Näillä työnantajilla ei ole yleissitovan tessin aloilla mahdollisuutta tehdä paikallista sopimusta. Jos liittoon kuuluu vain murto osa työntekijöistä, he eivät usein ole valinneet luottamusmiestä. Tällöin työnantajan pitäisi kannustaa näitä muutamia valitsemaan kuka heistä on luottamusmies, kun halutaan rakentaa esimerkiksi yleissitovasta tessistä poikkeava bonusjärjestelmä.

Paikallisen sopimuksen edellytyksenä on työnantajan järjestäytyminen. Useat pk yritykset eivät ole järjestäytyneet jonka takia paikallinen sopiminen ei ole heille mahdollista.