Kategoriat
Politiikka

Ay-liike verovapaus

On taas se aika vuodesta kun Kojamon hallitus on tehnyt esityksen osingonjaosta ja AY-liike verovapaus puhuttaa kahvipöydissä liittojen kassojen paisuessa veroetujen auttamana. Kojamo on pörssiyhtiö. Sen suuria omistajia on ay-liitot jotka omistavat yhtiöstä yhteensä noin 40%. Liitoista suurimman potin saa teollisuusliitto. 9,18 mijoonaa euroa 10,04% omistusosuudellaan.

Koska ammattiliitot luokitellaan suomessa yleishyödyllisiksi yhteisöiksi heidän ei tarvitse maksaa sijoitustuotoistaan veroa. Lisäksi liittojen maksama lakkoavustus on osittain verovapaata tuloa ja liittojen jäsenmaksut ovat myös vähennyskelpoisia menoja verotuksessa.

Teollisuusliiton oma pääoma kasvoi 60 Me vuonna 2019 eli noin 15%.

Teollisuusliitolla on noin 200 000 jäsentä. Näistä osa on palkkatöissä, osa opiskelijoita ja osa työttömänä. Tilinpäätöksessä 2018 liiton oma pääoma on ollut 409 miljoonaa euroa. Tällön työtaistelurahasto olisi liiton mukaan riittänyt 58 päivää jos kaikki työssäkäyvät jäisi lakkoon. Jos lakkoilemalla käytettäisiin koko liiton oma pääoma voisi kaikki työssäkäyvät jäsenet olla liiton mukaan 186 päivää lakossa. Liiton tilinpäätöksen 2019 mukaan liitto jäi 60 Me voitolle. Veroa ei kuitenkaan maksettu yhtään koska verottomien sijoitustuottojen osuus tuloista oli 73 Me ja toiminta olisi jäänyt tappiolle ilman sijoitustuottoja. Toisin sanoen teollisuusliiton mahdollisuus koko työssäkäyvien jäsenten kattavan lakkoon kasvoi 2019 vuonna 28 päivää. Veroetu kasvatti tätä lakkomahdollisuutta noin 5,5 työpäivällä.

Pitääkö mediatietojen mukaiset luvut liittojen omasta pääomasta paikkaansa? Onko liittojen taseissa sijoitusomaisuutta arvostettu hankintahintaan ja käypään arvoon? Miksi liittot nostaisi arvostusta taseessa? Se ei vaikuta veroihin eikä liitoista makseta osinkoa niinkuin osakeyhtiöistä, joten se ei vaikuta osingonmaksu kykyyn. Jos oma pääoma jakautuisi kuten liiton 2018 ilmoittamat työtaistelurahaston ja omanpääoman suhde käteisvaroja olisi 31% ja sijoituksia 69%. Luultavasti sijoituksia on kuitenkin enintään 85% omasta pääomasta. Tästä voi laskea että vuoden 2019 sijoitusten tuotto 60Me on ollut 17%-21%. Edellisenä vuonna Kojamon listautumisesta johtuen huomattavasti enemmän. Helsingin pörssin keskimääräinen vuosituotto on pitkällä aikavälillä ollut 10% luokkaa.

AY-Liike verovapaus perustuu yleishyödyllisiin yhteisöihin. Onko liitot yleishyödyllisiä?

Tuloverolain 22 § mukaisia ehtoja saisi katsella hyvin punaisten lasien läpi jotta ay-liitot saisi sopimaan tähän kategoriaan ellei lakitekstiin olisi kirjattu erikseen että työmarkkinajärjestöjä VOIDAAN pitää yleishyödyllisinä. Tämä ei tarkoita että ne sitä automaattisesti ovat. Verohallinto on kuitenkin tulkinnut liitot yleishyödyllisiksi. Yleishyödylliset yhteisöt on verovelvollisia vain elinkeinotoiminnastaan. Mielestäni tätä tuloverolain kohtaa tulisi muuttaa nii että se yksiselitteisesti estäisi työntekijä- ja työnantajaliittojen luokittelun yleishyödyllisiksi. Toinen vaihtoehto olisi että kaikki yleishyödylliset yhteisöt laitettaisiin verolle. On aivan kohtuutonta paisutta lakkokadsoja näin valtavalla veroedulla.

Miksi lakkoavustuksesta osa on verovapaata tuloa?

Liittojen verovapauden lisäksi myös osa maksetuista lakkoavustuksista on verotonta tuloa. 16 euroa päivärahasta maksetaan verottomana ja ylimenevä osuus käsitellään ansiotulona. Jos lakkoavustuksen suuruus olisi 100e/päivä, tämä veroetu kasvattaisi 4% lakkokassalla katettavien lakkopäivien määrää. Tälle verovapaudelle en ole löytänyt mitään järkevää perustetta.

Jäsenmaksun verovähennys oikeus.

Liiton jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa tulonhankkimis vähennyksenä. Samoin työnantaja järjestöt voivat vähentää omat jäsenmaksunsa. Koska työnantajien jäsenmaksun vähennys oikeutta olisi monimutkainen poistaa tasavertaisuuden nimissä vähennysoikeus on mielestäni aivan järkevä ratkaisu.

AY-Liike verovapaus antaa perusteetonta neuvotteluetua liitoille.

Miksi Suomen valtio antaa veroeduilla neuvotteluetua AY-liitoille vaaleilla valittua eduskuntaa vastaan? AY-Liike verovapaus kasvatta lakkokassoja kovaa vauhtia. Jos esimerkiksi yleissitovuuteen liittyviä lakeja yritetään säätää kilpailukykyä tukeviksi olisi vähintäänkin yleislakon uhka heti läsnä.

Liittojen pääomat ovat valtavien veroetujen siivittäminä kasvanut valtaviksi. Lakkopäiviä on varaa pitää liikaa. Jos maan vaaleilla valittu eduskunta yrittää ajaa läpi muutoksia jotka eivät liittoja miellytä, alkaa lakonuhka heti nostaa päätään. Nämä veroedut tulisi poistaa. Ei ainoastaan sen vuoksi että niistä saisi verotuloja. Valta pitää saada siirrettyä takaisin eduskunnalle!

https://blog.kauppalehti.fi/metrossanukkuja/vauras-ay-ralssi-imee-fyrkkaa-verovapaasti

https://www.libera.fi/2020/05/05/ay-liike-valttelee-osallistumista-kriisitalkoisiin/

https://www.yrittajat.fi/blogit/ay-liike-puolustaa-valtaansa-ei-tyontekijan-etua

Yksi vastaus aiheeseen “Ay-liike verovapaus”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *